Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Thực hiện Kế hoạch 29 - KH/ĐU, ngày 20 tháng 7 năm 2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy về việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Sáng nay ngày 21 tháng 7 năm 2022 tại nhà văn hóa trung tâm xã Ban Thường vụ Đảng ủy tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, trong ngày đầu học tập Nghị Quyết có 123/204 đảng viên  về dự;

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng quán triệt triển khai học tập Nghị quyết TW  V  khóa XIII

Trước khi Đảng bộ học tập Nghị quyết Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng thay mặt Đảng ủy triển khai Kế hoạch số: 29 - KH/ĐU ngày 20 tháng 7 năm 2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy đến toàn thể Đảng viên trong Đảng bộ, Đồng chí nhấn mạnh:  Việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII phải được tiến hành khẩn trương, nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả. Tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện. Các Cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu các ban, ngành chịu trách nhiệm về chất lượng tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và xây dựng Chương trình hành động, tích cực kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết, Công tác tuyên truyền Nghị quyết cần được tiến hành thường xuyên, toàn diện, đồng bộ, thống nhất, kịp thời, phong phú, sinh động.

Sau đợt nghiên cứu học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Ban Thường vụ Đảng ủy tổ chức thảo luận và thống nhất ban hành các chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Các Chi bộ trực thuộc Đảng ủy xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết cụ thể, chi tiết, có lộ trình để triển khai thực hiện gắn với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị, thể hiện quyết tâm đổi mới, sáng tạo và đảm bảo khả thi, thiết thực, hiệu quả. Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội xã xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của cơ quan, đơn vị mình, cụ thể hóa bằng các đề án, kế hoạch theo từng lĩnh vực, có lộ trình rõ ràng để triển khai thực hiện. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội chủ trì thảo luận về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị của tập thể để bổ sung, hoàn thiện và triển khai thực hiện theo lộ trình, hằng năm, kiểm điểm tiến độ thực hiện chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết đã đề ra./.

 

Văn hóa - XH Gia Tiến
  • Từ khóa :
BẢN ĐỒ TP NINH BÌNH

Tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập