HỘI NGHỊ NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ SÁU BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNGĐẢNG KHÓA XIII
Thực hiên Kế hoạch số 61-KH/HU ngày 30 tháng 11 năm 2022 của ban Thường vụ Huyện ủy Gia Viễn về việc tổ chức hội nghị nghiên cứu quán quán triệt và tuyen truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.Giúp cấp ủy, chính quyền, mặt trận tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội các cấp và từng cán bộ Đảng viên nắm vững nội dung cơ bản, cốt lõi và những điểm mới trong Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Trên cơ sở đó, chỉ đạo xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện để đưa Nghị quyết vào cuộc sống nhanh chóng hiệu quả.
anh tin bai

Trong hai ngày 05-06 tháng 12 năn 2022 tai Nhà văn hóa trung tâm xã Gia Tiến, ban Thường vụ đảng ủy xã triệu tập toàn bộ Đảng viên trong Đảng bộ, về dự và nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết theo dõi và chỉ đạo có đồng chí Nguyễn Văn Bằng huyện Ủy viên phó ban tổ chức huyện ủy, các đồng chí trong ban Thường vụ Đảng Ủy, các đồng chí Trưởng các ban nghành Đoàn thể, và 101 đồng chí Đảng viên trong Đảng bộ đã về dự Hội nghị. Cán bộ, Đảng viên trong đảng bộ đã tập trung nghiên cứu, học tập với 4 nội dung cơ bản của Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đó là: “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà Nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới”, “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới”, “Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045”, “Định hướng Quy hoạch tổng thể Quốc gia thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050”.

anh tin bai

 Phát biểu sau kết thúc hội nghị đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng Phó Bí thư Ban chấp hành Đảng bộ đề nghị: Ban Tuyên giáo Đảng ủy, các Cấp ủy Chi bộ xây dựng khế hoạch tổ chức nghiên cứu thực hiện, tuyên truyền đến Hội viên Đoàn viên tuyên truyền vận động Nhân dân thực hiện sớm đưa nội dung của Nghị quyết vào cuộc sống./.

Văn hóa - XH Gia Tiến
  • Từ khóa :
BẢN ĐỒ TP NINH BÌNH

Tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 5
  • Hôm nay: 139
  • Trong tuần: 1 648
  • Tất cả: 47361
Đăng nhập