KẾT QUẢ BẦU CỬ TRƯỞNG THÔN XÃ GIA TIẾN NHIỆM KỲ 2022-2024

 

Khai mạc bâù cử trưởng thôn Hán Bắc nhiệm kỳ 2022-2024

Thực hiện kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 02/6/2022 của UBND xã Gia Tiến về bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2022-2024. Ngày 26 tháng 6 năm 2022 cử tri 5/5 thôn tổ chức cuộc bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2022-2024. Ngay từ sáng sớm, đông đảo cử tri đã có mặt tại các điểm bầu cử để bỏ phiếu bầu chọn người đủ điều kiện đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, tuyên truyền thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước ở cơ sở.

Cử tri thôn Hán Bắc thực hiện bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2022-2024

cử tri thôn Hán Nam thực hiện bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2022-2024

Số ứng cử các trưởng thôn lầ bầu cử này có 4/5 thôn giới thiệu 01 ứng cử viên ứng cử để bầu chức danh Trưởng thôn, 01 thôn do yếu tố đặc thù nên giới thiệu 02 ứng cử viên để bầu chọn, trong số ứng cử lần này có 01 ứng cử viên là nữ.

 Trong cuộc bầu cử lần này, toàn xã Gia Tiến có 1393/1661 cử tri đại diện cho hộ gia đình tham gia bỏ phiếu bầu cử, đạt tỷ lệ 83,86%, kết thúc thời gian bỏ phiếu các tổ đã tiến hành kiểm phiếu kết quả kiểm phiếu các cơ sở thôn đã bầu được các ông, bà đại diện cho cơ sở thôn có đủ năng lực để lãnh đạo nhân dân trong thôn thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Lãnh đạo UBBC trưởng thôn kiểm tra cơ sở vật chất tại cơ sở thôn Thuận Phong

Nhờ làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, công tác tuyên truyền nên cuộc bầu cử trưởng thôn, trên địa bàn xã đã diễn ra nghiêm túc, đảm bảo an toàn đúng luật.

Văn hóa - XH Gia Tiến
  • Từ khóa :
BẢN ĐỒ TP NINH BÌNH

Tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 149
  • Trong tuần: 1 658
  • Tất cả: 47371
Đăng nhập