KỲ HỌP THỨ TƯ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN DÂN XÃ NHIỆM KỲ 2021-2026.

Sáng ngày 19/7/2022, Hội đồng nhân dân xã Gia Tiến tổ chức kỳ họp thứ tư, nhiệm kỳ 2021-2026, về dự kỳ họp có các đồng chí trong BTV Đảng ủy; các đại biểu trong Ban chấp hành Đảng bộ, các vị đại biểu đại diện cho các Ban, Ngành, Đoàn thể, Bí thư các chi bộ, Trưởng thôn, các ông bà HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026 đã về dự đông đủ.

Đại biểu huyện: ông Lê Huyên, Bí thư Đảng ủy xã Gia Thắng Đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026 ứng cử tại địa phương đã về dự.

Ông Nguyễn Khắc Hưng Phó CT Hội đồng Nhân dân xã tuyên bố khai mạc kỳ họp

Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe Báo cáo Tình hình phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2022; Báo cáo quyết toán thu chi Ngân sách nhà nước năm 2021; kết quả thực hiện nhiệm vụ thu chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm, dự toán thu chi ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2022. Báo cáo của Thường trực - HĐND xã về hoạt động của Hội đồng Nhân dân 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022, Báo cáo tổng hợp kết quả trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 3 và tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 4 HĐND xã. Hoạt động giám sát 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022, Báo cáo kết quả thẩm tra của các Ban HĐND xã và các tờ trình của HĐND, UBND xã trình tại kỳ họp.

ông Đỗ Hữu Thanh Chủ Tịch UBND xã Báo cáo kết quả thực hiên nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tại kỳ họp

Trong 6 tháng đầu năm 2022, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy, HĐND, UBND, BCH Đảng bộ xã, sự giám sát của HĐND, việc tổ chức điều hành của UBND xã, sự phối hợp giữa chính quyền với UBMTTQ, các ban, ngành, đoàn thể. Đặc biệt là sự cố gắng nỗ lực của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong toàn xã, tình hình kinh tế, văn hoá xã hội, ANCT, Trật tự ATXH trên địa bàn cơ bản đảm bảo. UBND xã đã tập trung lãnh đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ cơ bản, trọng tâm theo chương trình công tác năm 2022, tập trung chỉ đạo các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Thực hiện các giải pháp tăng cường công tác quản lý nhà nước trên địa bàn; bám sát các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, Nghị quyết của Đảng ủy trong các lĩnh vực để điều hành các giải pháp thực hiện nhiệm vụ, góp phần cải thiện và từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

ông Lê Huyên Báo cáo kết quả kỳ họp thứ 5 HĐND huyện

Tai kỳ họp HĐND xã đã nghe ông Lê Huyên thay mặt tổ hội đồng số 3 ứng cử tại địa phương báo cáo kết quả kỳ họp thứ 5 HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026.

 kỳ họp đã có 2 đại biểu HĐND đại diện cho các tổ phát biểu ý kiến thảo luận tập trung vào các vấn đề: Công tác giải quyết các tồn tại về đất đai, đường giao thông nông thôn, dồn điền đổi thửa, xây dựng NTM, đảm bảo vệ sinh môi trường và đường điện dân sinh ông Đỗ Hữu Thanh thay mặt UBND xã đã tiếp thu và giải trình một số vấn đề thuộc thẩm quyền và tiếp tục đề nghị đến cấp có thẩm quyền xem xét, khắc phục, giải quyết một số nội dung thuộc thẩm quyền  xem xét giải quyết trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng Phó bí thư - Chủ tịch HĐND xã bế mạc kỳ họp

Phát biểu bế mạc kỳ họp đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã nhấn mạnh sau 1/2 ngày làn việc  khẩn trương nghiêm túc và trách nhiệm kỳ họp thứ tư HĐND xã đã hoàn thành nội dung chương trình kỳ họp đã đề ra, các đại biểu đã thảo luận các tờ trình và biểu quyết thông qua các Nghị quyết quan trọng, đây là cơ sở pháp lý góp phần sự thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.  Đồng chí đề nghị ngay sau kỳ họp UBND xã, các ban ngành có liên quan có kế hoạch để triển khai cụ thể thực hiện nghiêm túc nghị quyết của kỳ họp, các ban của HĐND, các vị Đại biểu HĐND xã , Uỷ ban MTTQ  Việt Nam, các Ban nghành, Đoàn thể các vị Đai biểu HĐND xã kịp thời báo cáo kết quả kỳ họp tới cử tri trong xã,  thực hiện tốt nhiệm vụ người Đại biểu, tăng cường công tác giám sát và đôn đốc việc giải quyết các kiến nghị của cử tri, nắm bắt thực tiễn đời sống xã hội kịp thời phản ánh, kiến nghị của cử tri với Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân xã ./.  

Văn hóa - XH Gia Tiến
  • Từ khóa :
BẢN ĐỒ TP NINH BÌNH

Tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 129
  • Trong tuần: 1 638
  • Tất cả: 47351
Đăng nhập