PHÒNG TRỪ SÂU BỆNH CHO LÚA MÙA 2022

Hiện nay trên phạm vi toàn xã lúa sinh trưởng và phát triển tốt, trà lúa Mùa sớm đang ở giai đoạn ôm đòng - trỗ bông; trà Mùa trung đang trong giai đoạn cuối đẻ nhánh - phân hóa đòng. Tuy nhiên, qua kết quả điều tra tình hình dịch, bệnh hại trên đồng ruộng cho thấy một số đối tượng dịch, bệnh hại đang phát sinh và có khả năng gây hại rộng trên các trà lúa, cụ thể như sau:

1. Rầy nâu, rầy lưng trắng: Hiện nay, trứng rầy lứa 6 đã xuất hiện nơi cao: 200-350 quả/m2 , cá biệt: 500-800 quả/m2 , rầy cám lứa 6 đang nở rộ từ ngày 2/9 đến 11/9, mật độ nơi cao: 150-300 con/m2 , ổ: 1.000-1.500 con/m2 gây hại cục bộ trên các trà lúa, nếu không phát hiện và phòng trừ kịp thời sẽ làm đỏ lúa hoặc gây cháy ổ từ sau 6/9 trở đi, đặc biệt trên trà lúa mùa sớm đang ở giai đoạn chắc xanh.

2. Sâu cuốn lá nhỏ: Bướm sâu cuốn lá nhỏ lứa 6 đang ra rộ, mật độ trung bình: 0,3 con/m2 ; mật độ nơi cao: 0,5-1 con/m2 , cá biệt 1-3 con/m2 . Trứng mật độ phổ biến: 15 quả/m2 ; nơi cao: 25-50 quả/m2 , cá biệt: 70-100 quả/m2, trong thời gian tới bướm sâu cuốn lá nhỏ lứa 6 sẽ tiếp tục ra rộ đến ngày 7/9 sâu non sẽ nở rộ từ ngày 8/9 đến 13/9, gây hại rộng trên trà lúa mùa trung và mùa muộn, nếu không phát hiện và phun trừ kịp thời nhiều diện tích bị hại nặng sẽ làm sơ trắng bộ lá đòng ảnh hưởng lớn đến năng suất lúa.

 3. Sâu đục thân hai chấm: Hiện nay, sâu đục thân hai chấm trưởng thành lứa 5 đang ra rộ, bắt đầu từ ngày 25/8-15/9 (Gia Hưng, Gia Lạc, Gia Trấn…), sâu non bắt đầu nở rộ từ 2/9 đến 22/9 gây hại cục bộ trên các trà lúa trỗ sau ngày 6/9. Tỷ lệ hại phổ biến: 1%, nơi cao: 5-7%; cá biệt: 15-20% đòng héo, bông bạc nếu không phát hiện và phun trừ kịp thời nhiều diện tích sẽ bị hại ảnh hưởng đến năng suất lúa.

Ngoài ra chuột hại; bệnh khô vằn; bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn, chuột gây hại tăng trên các trà lúa. Trước tình hình rầy nâu, rầy lưng trắng; sâu đục thân hai chấm; sâu cuốn lá nhỏ; có khả năng gây hại rộng trên các trà lúa, để có vụ mùa cho năng xuất cao;

Ủy ban Nhân dân xã đề nghị: HTX NN, Khuyến nông Viên xã:

* Tăng cường kiểm tra đồng ruộng, phân rõ các trà lúa, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, diễn biến các đối tượng dịch hại để có biện pháp phòng trừ kịp thời khi tới ngưỡng.

 Cụ thể: - Đối với rầy nâu, rầy lưng trắng lứa 6, Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, phát hiện và phun trừ trên những ruộng có mật độ rầy ≥ 2.000 con/m2 , thời gian phun trừ từ ngày 8/9 đến 13/9 bằng một trong các loại thuốc đặc hiệu như: Penatyl 40WP, Sutin 5EC; 50WP, Chess 50WG, Palano 600WP, ApplauBas 27WP… - Đối với sâu cuốn lá nhỏ lứa 6: Phun trừ trên những diện tích có mật độ sâu  20 con/m2 khi sâu non tuổi 2 rộ, thời gian phun trừ từ ngày 08/9 đến 13/9 bằng³ các loại thuốc đặc hiệu như: Clever 150SC, 300WG, Director 70EC, Fenrole 240SC, Silau 4.0EC, Voliam Tago 063SC, Dylan 5WP… Những ruộng có mật độ  200 con/m2 phải tiến hành phun kép 2 lần, lần 2 cách lần 1 từ 5-7 ngày.³sâu cao  - Đối với sâu đục thân 2 chấm lứa 5: Phun trừ trên những diện tích có mật độ ổ trứng ≥ 0,3 ổ/m2 khi sâu non tuổi 1 rộ, trên các trà lúa trỗ sau ngày 5/9, phun trừ khi lúa thấp tho trỗ từ 3-5%. Những ruộng có mật độ ổ trứng ≥ 1 ổ/m2 phải phun kép 2 lần, lần 2 sau lần 1 từ 5-7 ngày bằng một trong các loại thuốc đặc hiệu: Prevathon 5SC; Voliam Targo 063SC; Victory 585EC...

 - Đối với chuột hại: Tiếp tục diệt trừ chuột bằng các biện pháp, trong đó chú trọng biện pháp thủ công như: Đào bắt, hun khói, đặt các loại bẫy, đây là biện pháp có hiệu quả cao để hạn chế sự gây hại của chuột trên đồng ruộng. Ngoài ra kết hợp phun phòng trừ bệnh khô vằn, bệnh lép đen hạt, bệnh đạo ôn cổ bông trên các giống nhiễm, xử lí lúa cỏ bang biện pháp nhổ bỏ, cắt bông lúa cỏ; xử lí các biện pháp phòng chống bệnh lùn sọc đen. (Chú ý: Phải đảm bảo đủ liều lượng, lượng nước thuốc đã pha từ 25-30 lít/sào) 2. Đề nghị Phòng NN và PTNT, các đơn vị có liên quan phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện tiếp tục theo dõi, dự tính, dự báo tình hình sâu, bệnh, chuột hại kịp thời để thông báo, hướng dẫn người dân các biện pháp phòng, trừ kịp thời có hiệu quả./.

Văn hóa - XH Gia Tiến
  • Từ khóa :
BẢN ĐỒ TP NINH BÌNH

Tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập