LẤY Ý KIẾN CỬ TRI SẮP XẾP ĐƠN VIN HÀNH CHÍNH CẤP XÃ
Căn cứ phương án số 02/PA-UBND ngày 01/2/2024 của UBND tỉnh Ninh Bình về phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2023 – 2025; Ban chỉ đạo xã thông báo về phương án sắp xếp đơn vị hành chính xã Gia Tiến và đơn vị hành chính xã Gia Thắng, giai đoạn 2023 – 2025 sáng nay ngày 31/12/2024 tất cả cử tri trên địa bàn toàn xã Gia Tiến tiến hành lấy ý kiến về sát nhập đơn vị hành chính
anh tin bai

Đơn vị thôn Xuân Lai tổng hợp ý kiến

Căn cứ phương án số 02/PA-UBND ngày 01/2/2024 của UBND tỉnh Ninh Bình về phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2023 – 2025; Ban chỉ đạo xã thông báo về phương án sắp xếp đơn vị hành chính xã Gia Tiến và đơn vị hành chính xã Gia Thắng, giai đoạn 2023 – 2025 như sau:

Thành lập đơn vị hành chính xã trên cơ sở hợp nhất toàn bộ hiện trạng diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Gia Tiến và xã Gia Thắng, xã Gia Tiến có diện tích tự nhiên là 4,43 km2 (đạt 21,10% so với tiêu chuẩn); quy mô dân số là 5.448 người (đạt 68,10% so với tiêu chuẩn). Xã Gia Thắng có diện tích tự nhiên là 4,74 km2 (đạt 22,57% so với tiêu chuẩn); quy mô dân số là 3.956 người (đạt 49,45% so với tiêu chuẩn)

 Dự kiến tên gọi của đơn vị hành chính mới: xã Đại Hoàng (theo dự kiến trước);

Nay theo nguyện vọng của cán bộ và nhân dân 2 xã xin thay đổi Dự kiến tên gọi là xã Tiến Thắng;

1. Cơ sở và lý do của việc sắp xếp đơn vị hành chính:

- Cơ sở của việc sắp xếp đơn vị hành chính: Thực hiện đúng theo quy định của Bộ chính trị, uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ và sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ Ninh Bình.

- Lý do của việc sắp xếp đơn vị hành chính: xã Gia Tiến và xã Gia Thắng thuộc diện sắp xếp trong giai đoạn 2023 – 2025 theo quy định tại khoản 1, Điều 1 Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 ngày 12/7/2023 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội.

2. Kết quả sau sắp xếp thành lập đơn vị hành chính xã Gia Tiến, Gia Thắng:

- Diện tích tự nhiên 9,17 km2 (đạt 43,67% so với tiêu chuẩn)

- Quy mô dân số 9.404. người (đạt 117,55% so với tiêu chuẩn)

- Số dân là người dân tộc thiểu số 40 người; chiếm tỷ lệ 0,43%

- Các đơn vị hành chính cùng cấp liền kề:

+ Phía Đông giáp xã Gia Tân và xã Gia Lập thuộc huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình.

+ Phía Tây giáp xã Gia Trung và xã Gia Sinh thuộc huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình

+ Phía Nam giáp xã Trường Yên thuộc huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

+ Phía Bắc giáp xã Gia Phương thuộc huyện Gia VIễn, tỉnh Ninh Bình

* Nơi đặt trụ sở làm việc của đơn vị hành chính xã: Tiến Thắng - đặt tại trụ sở Đảng uỷ, HĐND, UBND xã Gia Thắng hiện nay.

Trên đây là phương án sắp xếp đơn vị hành chính xã Gia Tiến, xã Gia Thắng giai đoạn 2023 – 2025, 

 

Văn hóa - XH Gia Tiến
  • Từ khóa :
BẢN ĐỒ TP NINH BÌNH

Tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập