SẮP XẾP ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN GIA VIỄN, GIAI ĐOẠN 2023-2025

Căn cứ Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị về việc sắp xếp các ĐVHC cấp huyện và cấp xã; Kết luận số 48-KL/TW ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030;Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 ngày 12/7/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030;Nghị quyết số 117/NQ-CP ngày 30/7/2023 của Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025;Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 23/8/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Bình về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2023-2030; Kế hoạch số 138-KH/TU ngày 23/8/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình về thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2023-2030; Kế hoạch số 131/KH-UBND ngày 25/8/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2023-2025;Nghị quyết số 08-NQ/HU ngày 29/8/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Gia Viễn về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và sắp xếp thôn, xóm, tổ dân phố trên địa bàn huyện Gia Viễn, giai đoạn 2023-2030; Kế hoạch số 80-KH/HU ngày 29/8/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy Gia Viễn về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và sắp xếp thôn, xóm, tổ dân phố trên địa bàn huyện Gia Viễn, giai đoạn 2023 - 2030.

- Về vị trí địa lý: Xã Gia Tiến và xã Gia Thắng có địa giới ĐVHC liền kề nhau.

- Về lịch sử: Giai đoạn 1953-1954, xãGia Tiến, xã Gia Thắng được tách ra từ xã Gia Thắng thành 03 xã Gia Tiến, xã Gia Thắng và xã Gia Phương; Nhân dân hai xã có truyền thống văn hóa, phong tục, tập quán, tín ngưỡng, tôn giáo có nhiều nét tương đồng nhau.

- Về điều kiện, tiêu chuẩn: Cả 02 xã nêu trên đồng thời có diện tích tự nhiên và quy mô dân số dưới 70% tiêu chuẩn của ĐVHC tương ứng quy định tại Điều 3 Nghị quyết 1211/2016/UBTVQH13 và Khoản 3 Điều 1 Nghị quyết số 27/2022/UBTVQH15.

- Khi nhập 02 ĐVHC nêu trên lại thành một ĐVHC cấp xã mới sẽ thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, tinh giản biên chế,nâng cao tinh thần trách nhiệm phục vụ Nhân dân.

b) Kết quả sau sắp xếp thành lập ĐVHC xã Tiến Thắng có:

- Diện tích tự nhiên 9,17 km2 (đạt 43,66% so với tiêu chuẩn)

- Quy mô dân số 9.404 người (đạt 117,55% so với tiêu chuẩn)

- Số dân là người dân tộc thiểu số (40 người; chiếm tỷ lệ 0,43%).

- Các ĐVHC cùng cấp liền kề:

+ Phía Đông giáp xã Gia Tân và xã Gia Lập, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình.

+ Phía Tây giáp xã Gia Trung, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình.

+ Phía Nam giáp xã Gia Sinh, huyện Gia Viễn; xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.

+ Phía Bắc giáp xã Gia Phương, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình.

- Nơi đặt trụ sở làm việc của ĐVHC xã mới:Trụ sở ĐVHC xã Tiến Thắng đặt tại trụ sở Đảng ủy, HĐND và UBND xã Gia Thắng hiện nay.

* Sau khi sắp xếp, diện tích tự nhiên của ĐVHC mới (xã Tiến Thắng) đạt 43,66% so với tiêu chuẩn quy định nên không đủ điều kiện để áp dụng quy định về yếu tố đặc thù (phải đạt từ 70% trở lên).

Lý do không thể sáp nhập thêm các ĐVHC cấp xã liền kề:

XãGia Tiến, xã Gia Thắng được tách ra từ xã Gia Thắng, Nhân dân hai xã có truyền thống văn hóa, phong tục, tập quán, tín ngưỡng, tôn giáo có nhiều nét tương đồng nhau.

Các xã liền kề gồm: Gia Phương, Gia Trung, Gia Lập, Gia Tân, Gia Sinh.

- Xã Gia Phương là xã có yếu tố đặc thù về truyền thống lịch sử gắn với Đinh Tiên Hoàng Đế, Nguyễn Bặc, nên không thực hiện sắp xếp.

- Các xã liền kề còn lại, về truyền thống văn hóa, phong tục, tập quán, tín ngưỡng, tôn giáo có nhiều nét không tương đồng nhau, sẽ có nguy cơ mất ổn định về tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, khó khăn trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội. Xã Gia Sinh địa lý ngăn cách bởi sông Hoàng Long.

Nguồn: BẢN TÓM TẮT ĐỀ ÁN SẮP XẾP ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP XàTRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN GIA VIỄN, GIAI ĐOẠN 2023-2025 huyện Gia Viễn
  • Từ khóa :
BẢN ĐỒ TP NINH BÌNH

Tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập