Lời kêu gọi vận động toàn dân tham gia ủng hộ "Quỹ đền ơn đáp nghĩa"
Nhân kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh liệt sĩ (27/07/1947-27/7/2023), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Gia Tiến ra Lời kêu gọi các cơ quan, ban, ngành, tổ chức chính trị, các doanh nghiệp, doanh nhân, trên địa bàn xã, các tầng lớp nhân dân trong xã và những người con quê hương trong và ngoài tỉnh tích cực tham gia ủng hộ “ Qũy đền ơn đáp nghĩa”

Kính thưa toàn thể Nhân dân

93 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân ta đã dành được những thắng lợi vĩ đại, đã lãnh đạo cuôc Cách mạng Tháng 8 thành công, lập ra nước Việt Nam Dân chủ Công hòa, tiến hành thắng lợi các cuộc chiến thắng oanh liệt, đánh thắng Chủ nghĩa thực dân cũ và mới, thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước đi lên Chủ nghĩa Xã hội và thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới .

Trong sự nghiệp cách mạng vẻ vang đó, trên 100 người con ưu tú của quê hương Gia Tiến đã anh dũng hy sinh cho độc lập tự do cho dân tộc, 52 người đã hiến dâng một phần xương máu của mình cho Tổ quốc, 10 nguời hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị phơi nhiễm chất độc hóa học da cam/Đioxin, 5 Bà mẹ Việt Nam anh hùng ...Nhân dân ta đời đời tưởng nhớ và ghi ơn sự hy sinh cống hiến của các anh hùng liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, các gia đình liệt sỹ và người có công với nước .

Thực hiện lời kêu gọi “Đền ơn đáp nghĩa “ của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 76 năm qua, Đảng bộ và nhân dân trong xã đã phát huy truyền thống “ Uống nước nhớ nguồn “ của dân tộc, thường xuyên chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, Bà mẹ Việt Nam anh hùng và người có công với nước, nhưng hiện nay nhiều gia đình liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng, những người nhiễm chất độc da cam /Điôxin vẫn còn nhiều khó khăn trong cuộc sống, đang cần sự giúp đỡ của cả cộng đồng.

Thực hiện các chính sách của Đảng và nhà nước về “Tiếp tục cải thiện đời sống vật chất tinh thần cho người có công “và Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc “Tăng cường chăm sóc người có công với cách mạng và họat động Đền ơn đáp nghĩa “.Nhân dịp kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh, liệt sỹ (27/07/1947-27/7/2023), Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam xã Gia Tiến kêu gọi :

Mỗi cán bộ công chức, viên chức, các tổ chức chính trị xã hội, các tổ chức đoàn thể, người lao động trong các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, ủng hộ “Quỹ đền ơn đáp nghĩa” tối thiểu một ngày lương hoặc một ngày thu nhập. Người lao động trong các lĩnh vực dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp và người lao động khác ủng hộ tối thiểu 25.000 đồng trở lên các doanh nhân trong và ngoài tỉnh, con em quê hương Gia Tiến đang công tác sinh sống ở mọi miền Tổ quốc hướng về quê hương tự nguyện ủng hộ Quỹ với tình cảm cao nhất, tạo ra nhiều nguồn lực để chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho các thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình người có công với nước, nạn nhân chất độc da cam, hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở; góp phần động viên, chia sẻ những khó khăn và làm vơi đi nỗi đau của các gia đình có công với cách mạng.

Đẩy mạnh phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” là dịp để tiếp tục thực hiện các chính sách của Đảng, Nhà nước về “Đền ơn đáp nghĩa” là sự tri ân của Đảng bộ và nhân dân xã nhà đối với người và gia đình có công với cách mạng. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã tin tưởng các ban, ngành, cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, doanh nhân, các tầng lớp nhân dân trong xã và con em Gia Tiến ở trong và ngoài tỉnh sẽ có những đóng góp thiết thực vào “Quỹ đền ơn đáp nghĩa”.

Thời gian vận động:

Đợt 1 từ ngày 16/7 đến 30/7/2023, Đợt 2 Từ ngày 01/8 đến 31/8/2023,  Đợt 3 từ ngày 01/9 đến 30/9/2023.

 Mọi hình thức đóng góp, ủng hộ xin gửi về Ban vận động “Quỹ đền ơn đáp nghĩa” xã Gia Tiến qua Ủy ban Mặt trận tổ quốc xã là cơ quan thường trực tiếp nhận.

Hoặc trực tiếp ủng hộ tại: Ban vận động Quỹ đền ơn đáp nghĩa tại ban công tác Mặt trận cơ sở thôn trong xã.

 

Ủy ban mặt trân Tổ quốc Việt Nam xã xin trân trọng cảm ơn.

Văn hóa - XH Gia Tiến
  • Từ khóa :
BẢN ĐỒ TP NINH BÌNH

Tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 153
  • Trong tuần: 1 662
  • Tất cả: 47375
Đăng nhập